Dr. Huệ tham dự ngày hội Công dân trẻ, thành phố văn minh - Điều trị mụn Dr Huệ - Hình 1

Thương hiệu mỹ phẩm Sakura do bác sĩ Huệ là đại diện cùng báo Mực Tím đã phối hợp với Quận đoàn 1 tổ chức ngày hội “Công dân trẻ, thành phố văn minh”.

Bác sĩ Huệ đã cùng trao đổi về việc xây dựng hình ảnh con người đẹp từ suy nghĩ đến hành động, phong cách, sức khỏe và trang phục. Bác sĩ thể hiện niềm mong muốn với thanh niên, học sinh Việt Nam rằng không chỉ đẹp về nhân cách mà còn phải trau dồi hình ảnh bên ngoài, để ngày càng phát triển bản thân một cách toàn diện nhất.

 

Nguồn: http://kemsakura.net.vn/trang/My-pham-Sakura-tiep-suc-cho-ngay-hoi-%E2%80%9CCong-dan-tre–Thanh-pho-van-minh%E2%80%9D-2015-206-42.html